PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ, TIN NỔI BẬT, TIN TỨC

Hạn mức khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Hạn mức khi giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Hạn mức giao dịch được các Sở quốc tế sử dụng để đảm bảo các thị trường phát triển một cách ổn định, tránh được các rủi ro và sự thao túng giá hàng hóa.

Hạn mức giao dịch là gì?

Hạn mức giao dịch là số lượng hợp đồng tối đa của một mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản giao dịch hoặc một Thành viên Kinh doanh được phép nắm giữ tại một thời điểm.

Hạn mức giao dịch được các Sở quốc tế sử dụng để đảm bảo các thị trường phát triển một cách ổn định, tránh được các rủi ro và sự thao túng giá hàng hóa. Hạn mức giao dịch sẽ được nới rộng theo sự phát triển của thị trường nói chung và từng Thành viên nói riêng một cách bền vững và có kiểm soát.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đang phân bổ hạn mức như thế nào?

Sau khi được các Sở Giao quốc tế liên thông cấp hạn mức, MXV sẽ phân bổ xuống các thành viên Kinh doanh dựa vào một số tiêu chí, trong đó: (i) đánh giá nhu cầu giao dịch thực tế từng mặt hàng của thành viên Kinh doanh; (ii) đánh giá năng lực tài chính của các thành viên Kinh doanh; (iii) khả năng đáp ứng và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro của MXV; (iv) số năm kinh nghiệm giao dịch hàng hóa… Thành viên Kinh doanh căn cứ vào hạn mức MXV đã cấp để phân bổ hạn mức phù hợp cho từng hợp đồng của mỗi sản phẩm.

Khách hàng được thành viên Kinh doanh cấp hạn mức giao dịch, đồng thời được thông báo để chủ động các kế hoạch ký quỹ cũng như giao dịch trong phạm vi thỏa thuận giữa khách hàng và thành viên Kinh doanh, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định của MXV. MXV sẽ có thông báo nếu thành viên Kinh doanh vi phạm hạn mức được cấp và sẽ có các chế tài xử lý theo Bộ quy định xử lý vi phạm Thành viên.

Theo MXV/congthuong.vn

Quý khách hàng có yêu cầu mở tài khoản giao dịch hàng hóa hoặc tư vấn vui lòng liên hệ: 024 3552 7979

Xem lại:

Series 1 – Đầu tư hàng hóa là gì?

Series 2 – Giao dịch hàng hóa qua sàn nào?

Series 3 – Hàng hóa nào tiềm năng để đầu tư?

Bài viết liên quan