HỎI ĐÁP

1.

Đầu tư hàng hóa phái sinh có mất phí không? Mức phí giao dịch là bao nhiêu?

2.

Mức ký quỹ trong giao dịch hàng hóa phái sinh là bao nhiêu?

3.

Phầm mềm CQG là gì? Sử dụng phần mềm CQG có mất phí không?

4.

Mã viết tắt các mặt hàng và mã kỳ hạn hợp đồng hàng hóa là gì?

Quý khách có thể gửi câu hỏi đến cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn