TIN NỔI BẬT, TIN TỨC, TIN TỨC HỮU NGHỊ

Bảng phí sử dụng dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua CQG

Bảng phí sử dụng dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua CQG

BẢNG PHÍ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHI GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRÊN HỆ THỐNG CQG

(Theo quyết định số 239/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 29/03/2024 của MXV)

STT LOẠI PHÍ PHÍ (VND/THÁNG) THÔNG TIN CHI TIẾT
1 Phí mở tài khoản CQG Miễn phí
2 Phí cố định (User Trader) 760.000 Là phí sử dụng dịch vụ trên phần mềm CQG hàng tháng:

  • Duy trì tài khoản CQG
  • Đặt/sửa lệnh trên tài khoản giao dịch
  • Sử dụng tài khoản trên các nền tảng CQG Desktop, CQG Trader, App Mobile
Các gói dữ liệu cho khách hàng lựa chọn
3 Phí hệ thống CQG QTrader 2.280.000
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường trên các Sở
4.1 ICE EU 4.330.000 Hiển thị giá và cung cầu thị trường
4.2 ICE US 4.020.000 Hiển thị giá và cung cầu thị trường
4.3 ICE Singapore 0
4.4 SGX 730.000 Hiển thị giá và cung cầu thị trường
4.5 LME 3.170.000 Hiển thị giá và cung cầu thị trường
4.6 CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) 1.130.000 Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth)
150.000 Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book)
4.7 CBOT 400.000 Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth)
60.000 Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book)
4.8 COMEX 400.000 Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth)
60.000 Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book)
4.9 NYMEX 400.000 Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth)
60.000 Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book)
4.11 OSE/TOCOM 880.000 Hiển thị giá và cung cầu thị trường
4.12 Bursa Malaysia 520.000 Hiển thị giá và cung cầu thị trường
5. Gói dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data)
5.1 OSE/TOCOM 1.490.000
5.2 CBOT 4.110.000
5.3 COMEX 4.110.000
5.4 NYMEX 4.110.000
5.5 Bursa Malaysia 1.070.000

* Các mức phí này có thể thay đổi từng thời điểm theo quy định của các Sở giao dịch nước ngoài liên thông.

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị (FINVEST) luôn có các chương trình, chính sách ưu đãi đặc biệt dành tặng cho các Quý Khách hàng.

>> Hotline thông tin tư vấn hưởng giá dịch vụ ưu đãi chi tiết: 024 3552 7979

>> Mở tài khoản – giao dịch ngay: Link

Bài viết liên quan

Trả lời