PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ, TIN NỔI BẬT, TIN TỨC

Cách thức nộp rút tiền từ tài khoản giao dịch hàng hóa

Cách thức nộp rút tiền từ tài khoản giao dịch hàng hóa

Sau khi mở tài khoản giao dịch, nộp tiền vào tài khoản là một trong những yêu cầu tiên quyết để nhà đầu tư bắt đầu giao dịch hàng hóa.

Thời gian nộp tiền và rút tiền tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

– Thời gian nộp tiền: từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối các ngày làm việc.

Lưu ý:

  • Đối với nghiệp vụ chuyển tiền cùng hệ thống ngân hàng, thời gian tiếp nhận tiền từ nằm trong khung từ 7h00 đến 22h00.
  • Đối với nghiệp vụ chuyển tiền khác hệ thống ngân hàng, thời gian tiếp nhận tiền là từ 8h00 – 16h00.

– Thời gian rút tiền: từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều các ngày làm việc.

Lưu ý: Khách hàng muốn nộp/rút tiền vào tài khoản giao dịch (TKGD) cần thông qua các Thành viên Kinh doanh (TVKD) của MXV, do vậy nhà đầu tư nên nộp/rút tiền muộn nhất trước thời gian quy định của MXV 15 phút.

Điều kiện rút tiền:

– Số tiền rút không được vượt quá Số dư hiện tại và số tiền ký quỹ khả dụng trong Tài khoản ký quỹ của khách hàng.

Trong đó:

  • Số dư hiện tại = Số dư đầu Ngày phiên giao dịch + Nộp/rút trong Ngày phiên giao dịch + Lãi/lỗ thực tế trong Ngày phiên giao dịch – Phí giao dịch – Phí khác – Thuế/phí.
  •  Ký quỹ khả dụng = Số dư hiện tại + Lãi lỗ dự kiến – Ký quỹ yêu cầu tạm tính trong phiên – Phí dự thu (Phí dự tính cho tất cả các lệnh pending) – Tiền treo (tiền rút đang chờ phê duyệt).

– Tài khoản giao dịch đề nghị rút tiền không ở trong trạng thái bị đình chỉ do vi phạm các ngưỡng giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán; hoặc TKGD không thuộc TVKD bị dừng/đình chỉ hoạt động rút tiền.

– Chỉ có chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp trên tài khoản ký quỹ mới được phép rút tiền.

– Đối với một số giao dịch đặc biệt, điều kiện rút tiền có thể được quy định siết chặt hơn, ví dụ như đối với TKGD Khách hàng giao dịch hàng hóa Kim loại LME hay giao dịch Spread.

Cách thức nộp và rút tiền từ TKGD

– Đối với nghiệp vụ nộp tiền: Khách hàng chuyển tiền vào Tài khoản ký quỹ của TVKD, nơi quý khách mở tài khoản giao dịch, và gửi yêu cầu cho TVKD.

– Đối với nghiệp vụ rút tiền: Khách hàng gửi yêu cầu rút tiền cho TVKD, TVKD sẽ thực hiện các thao tác để rút tiền từ TKGD của Khách hàng và chuyển về tài khoản Ngân hàng Khách hàng đã đăng ký.

(Xem chi tiết về cú pháp nộp rút tiền tại Link)

Theo MXV

Quý khách hàng có yêu cầu mở tài khoản giao dịch hàng hóa hoặc tư vấn vui lòng liên hệ: 024 3552 7979

Xem lại:

Series 1 – Đầu tư hàng hóa là gì?

Series 2 – Giao dịch hàng hóa qua sàn nào?

Series 3 – Hàng hóa nào tiềm năng để đầu tư?

Bài viết liên quan