TIN TỨC MXV

Hướng dẫn đăng ký làm thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký làm thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) được pháp luật thừa nhận và đã có khung pháp lý hoàn chỉnh, áp dụng theo mô hình quản lý đồng bộ, bao quát. Đây là Sở Giao dịch Hàng hóa đầu tiên và duy nhất của Việt Nam liên thông với thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế. Nếu bạn đang muốn đăng ký làm Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây!

[Có thể bạn nên đọc]

Điều kiện để trở thành Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam?

Để đăng ký trở thành Thành viên kinh doanh chính thức của MXV, các doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.
  3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 75 (bảy mươi lăm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 
  4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
  5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.
  6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.
  7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa và tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.
  8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên môi giới và Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

NỘI DUNG THÀNH VIÊN KINH DOANH (TVKD) THÀNH VIÊN MÔI GIỚI    (TVMG)
Điều kiện cấp phép Doanh nghiệp  
Vốn điều lệ tối thiểu 75 tỷ VND Vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ VND
Tối thiểu 5 nhân sự có chứng chỉ hành nghề Tối thiểu 3 nhân sự có chứng chỉ hành nghề
Hoạt động nghiệp vụ Tự doanh Môi giới
Nhận ủy thác giao dịch hàng hóa
Môi giới
Quyền Hưởng phí giao dịch Hưởng thù lao môi giới 
Nhận tiền ký quỹ của Khách hàng
Nghĩa vụ Tuân theo các quy định của Pháp luật và MXV  
Nộp phí: Thành viên, Thường niên, Cơ sở dữ liệu Nộp phí: Thành viên, Thường niên
Ký hợp đồng với Khách hàng Ký hợp đồng với Thành viên Kinh doanh
Đầu mối liên hệ với Khách hàng trong quá trình giao dịch  
Lưu trữ, kiểm soát các chứng từ liên quan đến giao dịch
Nộp tiền ký quỹ của Khách hàng cho MXV
Phân quyền trên Hệ thống giao dịch Mở tài khoản cho TVMG + Khách hàng Chỉ xem được Khách hàng mình quản lý    
Phân quyền cho TVMG
Lập lệnh nộp/rút tiền
Thiết lập hạn mức cho Môi giới
Thiết lập phí giao dịch cho Khách hàng
Sản phẩm giao dịch Được lựa chọn sản phẩm trên MXV Phụ thuộc vào TVKD
Đào tạo & Truyền thông Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo do MXV tổ chức
Nếu tự tổ chức hội thảo, MXV sẽ cử chuyên gia đến thuyết trình
Được MXV công bố danh sách Thành viên trên các phương tiện thông tin đại chúng

Bảng phí thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

1. Phí “Đăng ký thành viên”

– Thành viên Kinh doanh : 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng)

– Thành viên Môi giới : 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

2. Phí “Thường niên”

– Thành viên Kinh doanh : 50.000.000 VNĐ/năm (Năm mươi triệu đồng)

– Thành viên Môi giới : 20.000.000 VNĐ/năm (Hai mươi triệu đồng)

3. Phí kết nối dữ liệu theo Sở Giao dịch liên thông

Theo quy định giao dịch và thu phí kết nối dữ liệu của các Sở Giao dịch hàng hóa trên thế giới. Sở Giao dịch hàng hóa áp dụng thu phí kết nối dữ liệu cho các Thành viên kinh doanh.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn đăng ký thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Hy vọng các nhà đầu tư đã có những kiến thức hay và bổ ích, chúc bạn giao dịch thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời