TIN TỨC

Trình tự thủ tục, điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Điều kiện, hồ sơ thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Tại Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, Chính phủ đã quy định việc thành lập Sở giao dịch hàng hóa phải đáp ứng quy định về điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa và các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

[Có thể bạn nên đọc]

Thành lập Sở giao dịch hàng hóa – Hoàn thiện khung pháp lý

So với mục tiêu ban đầu, hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa khi mới thành lập chưa thật sự hiệu quả như kỳ vọng, không phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thời kỳ hội nhập. Nguyên nhân chủ yếu là do hành lang pháp lý còn thiếu sót, điều kiện chưa rõ ràng cũng như chưa có nhiều hoạt động bổ trợ như công nghệ, nhân lực hạn chế.

Thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Hoàn thiện khung pháp lý về thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Nghị định 51 đã sửa đổi quy định về điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa, cụ thể:

Vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. 

Về hệ thống máy chủ:

 • Hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố; 
 • Đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố; 

Về hệ thống phần mềm:

 • Thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
 • Có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 5 năm…

– Nhà đầu tư nước ngoài có quyền:

 • Góp vốn thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, mua cổ phần, phần vốn góp với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ. 
 • Được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế.
 • Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện, hồ sơ thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Điều kiện, hồ sơ thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

1. Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa:

Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Vốn pháp định là một trăm năm mươi tỷ đồng trở lên;
 2. Điều lệ hoạt động phù hợp với quy định của Nghị định này;
 3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên và có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế – tài chính ít nhất là 05 năm; có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 4. Các điều kiện khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Hồ sơ thành lập Sở Giao dịch hàng hóa:

Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa gồm:

– Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo mẫu của Bộ Thương mại;

– Danh sách các thành viên trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và các giấy tờ kèm theo sau đây:

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;

– Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm thành lập, tiến độ thành lập và đi vào hoạt động, giải pháp công nghệ để thực hiện giao dịch;

–  Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa;

–  Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.

Trình tự thủ tục đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Các trình tự thành lập Sở Giao Dịch Hàng Hóa bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 hồ sơ lên Bộ thương mại.

Bước 2: Thẩm tra điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

      + Chủ thể thẩm tra: Bộ Thương mại

      + Thời hạn xem xét: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

     + Thời hạn hoàn tất thẩm tra: 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 60 ngày.  

Bước 3: Bộ Thương mại thông báo quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Trên đây là các trình tự thủ tục và điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa cho bạn tham khảo. Hy vọng những thông tin hữu ích trên đã góp phần mang lại cho các nhà đầu tư kiến thức chuyên môn và đầu tư hiệu quả!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *