FINVEST - Hệ thống giao dịch hiện đại và tiện ích

  • Giao dịch trực tuyến tốc độ nhanh và chính xác
  • Quản lý tài khoản thông minh

FINVEST  - Đối tác hoàn hảo trên thị trường giao dịch hàng hóa.

  • Môi giới giao dịch hàng hóa
  • Tư vấn giao dịch hàng hóa
  • Quản lý tài sản chuyên nghiệp
  • Báo cáo phân tích chuyên sâu

FINVEST 

Thành viên kinh doanh đầu tiên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CỦA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1. Mở tài khoản giao dịch hàng hóa Miễn phí
2. Môi giới giao dịch hàng hóa

350,000 đồng/lot

300,000 đồng/ mini lot

3. Chuyển tiền (phí chưa gồm thuế Vat)  
3.1: Bidv  
3.1.1: Cùng hệ thống Bidv  
Dưới 10.000 đồng Miễn phí
10.000 đồng đến dưới 150 triệu đồng 6.000 đồng/giao dịch
Từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng 9.000 đồng/ giao dịch
Từ 500 triệu đồng 0.01% số tiền chuyển. Tối đa 300.000 đồng/giao dịch
3.1.2: Ngoài hệ thống Bidv  
Dưới 500 triệu đồng 15.000 đồng/giao dịch
Từ 500 triệu đồng 0.02% số tiền chuyển, tối đa 1.000.000 đồng/giao dịch
3.2: Vietcombank  
3.2.1: Cùng hệ thống VCB  
Tài khoản – Tài khoản 10.000 đồng/giao dịch
Tài khoản – Tiền mặt (người nhận bằng CMND, Hộ chiếu, CCCD) 0.03% số tiền chuyển, tối thiểu 20.000đ, tối đa 2.000.000đ
3.2.2: Ngoài hệ thống VCB  
Dưới 500 triệu đồng 0.03% số tiền chuyển, tối thiểu 20.000 đồng/giao dịch
Từ 500 triệu đồng 0.04% số tiền chuyển, tối đa 1.000.000 đồng/ giao dịch
Lưu ý: nộp tiền vào tài khoản của người khác 0.03% số tiền nộp, tối thiểu 20.000đ, tối đa 2.000.000đ
(*) Biểu phí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ phụ thuộc vào sự thay đổi của ngân hàng.
4. Dịch vụ khác  
Tin nhắn thông báo kết quả giao dịch Miễn phí
Sao kê tài khoản,xác nhận số dư có đóng dấu 50.000 VND/Bản