TIN NỔI BẬT, TIN TỨC HỮU NGHỊ

Giao dịch liên hàng hóa là gì?

Giao dịch liên hàng hóa là gì

Giao dịch liên hàng hóa là một trong ba loại hình trong chiến lược kinh doanh chênh lệch giá (Spread).

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

Giao dịch Spread – loại hình đầu tư hạn chế rủi ro

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 10/06/2021

Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

Giao dịch liên hàng hóa là gì

Giao dịch liên hàng hóa là gì?

Giao dịch liên hàng hóa (Inter-commodity) là chiến lược mua và bán đồng thời các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của cùng một tháng kỳ hạn nhưng giữa các mặt hàng khác nhau. Các mặt hàng này thường có mối liên hệ với nhau, hoặc có thể thay thế nhau.

Chẳng hạn, nhà đầu tư bán cặp Spread Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2021 và Ngô kỳ hạn tháng 12/2021. Tức là, nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mỳ tháng 12/2021 và vị thế mua với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 12/2021. Ngô và Lúa mỳ là 2 sản phẩm có thể thay thế nhau trong thức ăn chăn nuôi. Thị trường Lúa mỳ có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường Ngô và có xu hướng theo sau Ngô. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi có xu hướng sẽ tăng Lúa mỳ trong thành phần thức ăn chăn nuôi nếu giá Ngô tăng nhiều hơn mức tăng của giá Lúa mỳ. Chính vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai mặt hàng này, các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình giao dịch liên hàng hóa để tận dụng mức chệnh lệch giá giữa hai hàng hóa này đối với cùng một tháng kỳ hạn.

Mức ký quỹ khi giao dịch liên hàng hóa:

1. Dầu đậu tương:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 11 Tất cả các kỳ hạn 88%
Dầu đậu tương ZLE 9
Đậu tương ZSE 10
2 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 70%
Đậu tương ZSE 1
3 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 30%
Ngô ZCE 1

2. Đậu tương:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 70%
Đậu tương ZSE 1
2 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 75%
Đậu tương ZSE 1
3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 65%
Lúa mỳ ZWA 3
4 Ngô ZCE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 65%
Đậu tương ZSE 1

3. Khô đậu tương:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 11 Tất cả các kỳ hạn 88%
Dầu đậu tương ZLE 9
Đậu tương ZSE 10
2 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 75%
Đậu tương ZSA 1
3 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 45%
Lúa mỳ ZWA 1
4 Khô đậu tương ZWA Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 60%
Ngô ZCE 1

4. Lúa mỳ:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 11 Tất cả các kỳ hạn 88%
Lúa mỳ ZWA 9
2 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1 7/2021 7/2021 45%
Lúa mỳ ZWA 1 Tất cả các kỳ hạn
3 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 45%
Lúa mỳ ZWA 1
4 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 1 9/2021 Tất cả các kỳ hạn 55%
Ngô ZCE 1 Tất cả các kỳ hạn

5. Ngô:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sån CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 30%
Ngô ZCE 1
2 Ngô ZCE Nông sån CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 65%
Đậu tương ZSE 1
3 Khô đậu tương ZME Nông sån CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 60%
Ngô ZCE 1
4 Ngô ZCE Nông sån CBOT 1 7/2021 7/2021 45%
Lúa mỳ ZWA 1 Tất cả các kỳ hạn
5 Ngô ZCE Nông sån CBOT 1 09/2021 Tất cả các kỳ hạn 55%
Lúa mỳ ZWA 1 Tất cả các kỳ hạn

Mức ký quỹ theo kỳ hạn của hàng hóa giao dịch

1. Dầu đậu tương:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 07/2021 2,530 USD
2 08/2021 2,365 USD
3 09/2021 2,283 USD
4 10/2021 2,200 USD
5 12/2021 21145 USD
6 01/2022 2,035 USD
7 03/2022 ı ,925 USD
8 05/2022 1,815 USD
9 07/2022 1760 USD

2. Đậu tương:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 07/2021 4,510 USD
2 08/2021 4455 USD
3 09/2021 4,373 USD
4 11/2021 4 345 USD
5 01/2022 4,318 USD
6 03/2022 4, 153 USD
7 05/2022 4,043 USD
8 07/2022 3,713 USD

3. Khô đậu tương:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 07/2021 3,300 USD
2 08/2021 3,300 USD
3 09/2021 3,190 USD
4 10/2021 3,135 USD
5 12/2021 3,080 USD
6 01/2022 2,970 USD
7 03/2022 2,695 USD
8 05/2022 2,640 USD
9 07/2022 2,365 USD

4. Lúa mỳ:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 07/2021 2,530 USD
2 09/2021 2,475 USD
3 12/2021 2,420 USD
4 03/2022 2,310 USD
5 05/2022 2,200 USD
6 07/2022 2,090 USD

5. Ngô:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 07/2021 2,338 USD
2 09/2021 2,283 USD
3 12/2021 2,145 USD
4 03/2022 2,063 USD
5 05/2022 1,953 USD
6 07/2022 1,898 USD

Tìm hiểu thêm các tin tức về thị trường giao dịch hàng hóa tại: Tin tức thị trường.


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
🏢 Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ Tel: (84) 024.3552.7979.
🖥   FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
💳 STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình.
💳 STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa.
💳 STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.

Bài viết liên quan

Trả lời