FINVEST - Hệ thống giao dịch hiện đại và tiện ích

  • Giao dịch trực tuyến tốc độ nhanh và chính xác
  • Quản lý tài khoản thông minh

FINVEST  - Đối tác hoàn hảo trên thị trường giao dịch hàng hóa.

  • Môi giới giao dịch hàng hóa
  • Tư vấn giao dịch hàng hóa
  • Quản lý tài sản chuyên nghiệp
  • Báo cáo phân tích chuyên sâu

FINVEST 

Thành viên kinh doanh đầu tiên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Là hình thức khách hàng ủy thác cho Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị toàn quyền quản lý danh mục đầu tư. Với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường tài chính sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ ủy thác đầu tư hiệu quả nhất với mục tiêu gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.