FINVEST - Hệ thống giao dịch hiện đại và tiện ích

  • Giao dịch trực tuyến tốc độ nhanh và chính xác
  • Quản lý tài khoản thông minh

FINVEST  - Đối tác hoàn hảo trên thị trường giao dịch hàng hóa.

  • Môi giới giao dịch hàng hóa
  • Tư vấn giao dịch hàng hóa
  • Quản lý tài sản chuyên nghiệp
  • Báo cáo phân tích chuyên sâu

FINVEST 

Thành viên kinh doanh đầu tiên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu Mô tả
Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro 265KB
Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hóa 589KB
Phiếu đăng ký dịch vụ tiện ích 290KB
Thỏa thuận giao dịch hàng hóa trực tuyến 347KB